ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЛЕТНИ ГОРЕЛКИ


ИЗГРАЖДАНЕ на СЛЪНЧЕВИ ИНСТАЛАЦИИ


Отоплителни системи на твърдо гориво


ИЗГРАЖДАНЕ НА "в и к" инсталации


Пелетни камини Da Vinci - дистрибутор за гр.Пловдив

 • Модел DA VINCI DV 140 HIDRO е с възможност за захранване на инсталация за отопление на помещения с площ до 140 кв.м.

 •  
 • Ширина 55 cm ; Височина 95 cm ; Дълбочина 60 cm ; Тегло 90 кг ; Димоотвод Ø 80 mm ; Разход на пелети на час 0.7 – 3.2 кг ; Капацитет на резевоара 16 кг ; Произвдителност - 84%

 •  
 • Модел DA VINCI DV 180 HIDRO е с възможност за захранване на инсталация за отопление на помещения с площ до 180 кв.м.

 • Ширина 58 cm ; Височина 100 cm ; Дълбочина 66 cm ; Тегло 105 кг ; Димоотвод Ø 80 mm ; Разход на пелети на час 0.7 – 4.0 кг ; Капацитет на резевоара 20 kg ; Произвдителност 85 % ; Ел. мощност 100 W

Собствено производство на пелетни горелки

 • Мощност на горелката до 35Kw

 •  
 • Възможност за задаване на автоматично почистване от 1 до 4 пъти в денонощието, осигуряващо автономна непрекъсната работа

 •  
 • Управление на помпите/ или помпа и ел.магнитен клапан/ на инсталациите за отопление и битова гореща вода

 •  
 • Напълно автоматичен режим на работа

 • Автоматично регулиране на мощността на три степени за постигане на зададената температура в котела, както и допълнителен режим за временно поддържане на огъня за избягване на цикли на палене и загасяне при временно намаляване необходимостта от енергия

 • Настройка на всички параметри, свързани с управление процеса на горене

 • Поддръжка на дата и час с възможност за програмиране на до три периода в денонощието, в които горелката работи

 • Възможност за включване на стаен термостат и седмичен програматор.Температурен датчик за обратно горене.

 • Пълна самодиагностика на хардуера и датчиците. При регистриран проблем се извежда кратко съобщение за причината и ако е необходимо, автоматично се променя режима на работа

 • Възможност за интерфейсна връзка с PC или GSM/GPRS модем, за дисцанционнен мониторинг, управление или ъпгрейд на софтуера.